Privacy policy

Bij DDV AUTOMOTIVE, toegankelijk via www.ddvautomotive.com, is de privacy van onze bezoekers een van onze belangrijkste prioriteiten. Dit Privacybeleidsdocument bevat soorten informatie die door DDV AUTOMOTIVE wordt verzameld en geregistreerd en hoe we deze gebruiken.

Als u aanvullende vragen heeft of meer informatie wenst over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten en geldt voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij delen en/of verzamelen in DDV AUTOMOTIVE. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld. Ons Privacybeleid is opgesteld met behulp van de Privacy Policy Generator.

Toestemming

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons Privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Informatie die we verzamelen

De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom u wordt gevraagd deze te verstrekken, zullen wij u duidelijk maken op het moment dat we u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen wij aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of de bijlagen die u ons stuurt, en alle andere informatie die u eventueel wenst te verstrekken.

Wanneer u zich registreert voor een account, kunnen we vragen om uw contactgegevens, inclusief items zoals naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen op verschillende manieren, onder andere voor:

Het verstrekken, beheren en onderhouden van onze website

Onze website verbeteren, personaliseren en uitbreiden

Het begrijpen en analyseren van hoe u onze website gebruikt

Het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, functies en functionaliteit

De communicatie met u, hetzij rechtstreeks, hetzij via een van onze partners, met inbegrip van de klantenservice, om u te voorzien van updates en andere informatie met betrekking tot de website, en voor marketing- en promotiedoeleinden

Het u toesturen van e-mails

Het zoeken en voorkomen van fraude

Logbestanden

DDV AUTOMOTIVE volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden loggen bezoekers bij het bezoeken van websites. Alle hostingbedrijven doen dit en een deel van de analyse van de hostingdiensten. De informatie die door middel van logbestanden wordt verzameld, omvat internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende/afsluitende pagina’s en eventueel het aantal kliks. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de website en het verzamelen van demografische informatie.

Cookies en Webbakens

Net als elke andere website gebruikt DDV AUTOMOTIVE ‘cookies’. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van de bezoeker, en de pagina’s op de website die de bezoeker heeft bereikt of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina’s aan te passen op basis van het browsertype van de bezoeker en/of andere informatie.

Voor meer algemene informatie over cookies, lees “Wat zijn cookies”.

Privacybeleid Advertentiepartners

U kunt deze lijst raadplegen om het Privacybeleid voor elk van de advertentiepartners van DDV AUTOMOTIVE te vinden.

Advertentieservers of advertentienetwerken van derden maken gebruik van technologieën zoals cookies, JavaScript of webbakens die worden gebruikt in hun respectievelijke advertenties en links die op DDV AUTOMOTIVE verschijnen en die rechtstreeks naar de browser van de gebruiker worden gestuurd. Zij ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de effectiviteit van hun reclamecampagnes te meten en/of om de advertentie-inhoud die u ziet op de websites die u bezoekt te personaliseren.

Merk op dat DDV AUTOMOTIVE geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door externe adverteerders.

Privacybeleid Van Derden

Het Privacybeleid van DDV AUTOMOTIVE is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Wij raden u dan ook aan om het respectievelijke Privacybeleid van deze derden-advertentieservers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies bevatten over de opt-out van bepaalde opties.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw persoonlijke browservoorkeuren. Voor meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers, kunt u deze vinden op de respectievelijke websites van de browsers.

CCPA Privacyrechten (Mijn Persoonlijke Gegevens Niet Verkopen)

Op grond van de CCPA, naast andere rechten, hebben Californische consumenten recht om:

Een bedrijf dat de persoonsgegevens van een consument verzamelt, te verzoeken de categorieën en specifieke stukken van de persoonsgegevens die een bedrijf over consumenten heeft verzameld, openbaar te maken.

Een bedrijf alle persoonlijke gegevens van de consument die een bedrijf heeft verzameld, te verzoeken die gegevens te verwijderen.

Een bedrijf dat de persoonlijke gegevens van een consument verkoopt, te verzoeken de persoonlijke gegevens van de consument niet te verkopen.

Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Als u beroep wenst te doen op een van deze rechten, neem dan contact met ons op.

GDPR Rechten Op Gegevensbescherming

Wij willen er graag voor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang – U heeft het recht om kopieën van uw persoonlijke gegevens op te vragen. Wij kunnen u een kleine vergoeding in rekening brengen voor deze dienst.

Het recht op correctie – U heeft het recht om te verzoeken dat wij alle informatie die u onjuist acht corrigeren. U heeft ook het recht om te vragen dat wij de informatie waarvan u denkt dat deze onvolledig is, aanvullen.

Het recht op verwijdering – U heeft het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens – U heeft het recht om te verzoeken dat wij de door ons verzamelde gegevens overdragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Als u van een van deze rechten wilt gebruikmaken, neem dan contact met ons op.

Informatie Betreffende Kinderen

Een ander onderdeel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen wanneer zij gebruikmaken van het internet. We moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of te controleren en te begeleiden.

DDV AUTOMOTIVE verzamelt niet doelbewust Persoonlijke Identificeerbare Informatie van kinderen onder de leeftijd van 13. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden we u sterk aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen en we zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.